Aan de hand van door u aan te leveren mutaties in de werkgevers- en werknemersgegevens wordt door ons periodiek de salarisverwerking gedaan. Na de verwerking ontvangt u van ons:
 • Salarisstroken voor uw medewerkers
 • Salarisstroken voor uw eigen administratie
 • Controlelijst periodieke invoer
 • Betalingsborderel voor netto-lonen en eventueel spaarloonregelingen
 • Journaalposten (eventueel per afdeling of per kostenplaats)
 • Aangifte loonbelasting
 • 1 x per jaar jaaropgaven voor medewerkers, belastingdienst en bedrijfsvereniging
Verdere werkzaamheden met betrekking tot de personeelsadministratie die tot de personeelsadministratie die voor u verzorgd kunnen worden:
 • Aanmelding bij de belastingdienst
 • Aanmelding bij de bedrijfsvereniging
 • Aanmelding bij pensioenfonds
 • Aangifte loonbelasting
 • Periodieke loonopgave voor bedrijfsvereniging
 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten (vast-, tijdelijk- en/of oproepcontractanten)

 

                                               


 

 

 

REK consult

ADMINISTRATIE
BELASTING
BOEKHOUDING


Privacy  policy
Disclaimer

ZZP'er worden
Jaarrekeningen

Belasting
aangiften
Fiscale diensten
Bedrijfsadministratie
Salarisadministratie
Bedrijfsadvies

Wie zijn wij

Het Arsenaal 8a
1781 XP  Den Helder
Bellen: 0223 680301
Mailen:
info@vofrek.nl