• Advisering over de te kiezen ondernemingsvorm
   
 • Opstellen bezwaar en beroepsschriften
   
 • Begeleiding van belastingcontroles
   
 • Voeren van correspondentie met belastingdienst en uitvoerings-instanties
   
 • Ondersteuning bij opstellen ondernemingsplan
   
 • Ondersteuning bij verkoop/staking onderneming
   
 • Opstellen van diverse contracten tot koop, huur enz. enz.
Financieringsbegeleiding

In overleg met u stellen wij vast wat de beste manier van financiering voor uw plannen is. Wij onderhouden goede contacten met diverse financiers, zoals banken en andere financieringsinstellingen, en kunnen u dan ook begeleiden bij het aanvragen van de door u benodigde middelen.
 
Advisering bij aankoop en verkoop

U bent van plan de onderneming te verkopen, of u wilt een andere onderneming overnemen.
Laat ons u adviseren over de mogelijkheden.
 
Automatiseringsbegeleiding
  
                                                                                                 

Wij kunnen u adviseren omtrent de automatiseringsomgeving van uw onderneming. Doel is het realiseren van een informatievoorziening die perfect aansluit op uw behoefte. Ons advies kan worden gevraagd over de aanschaf van computers, onderdelen en software.

                                                                                                                                                                                                                     

                                               


 

 

 

REK consult

ADMINISTRATIE
BELASTING
BOEKHOUDING


Privacy  policy
Disclaimer

ZZP'er worden
Jaarrekeningen

Belasting
aangiften
Fiscale diensten
Bedrijfsadministratie
Salarisadministratie
Bedrijfsadvies

Wie zijn wij

Het Arsenaal 8a
1781 XP  Den Helder
Bellen: 0223 680301
Mailen:
info@vofrek.nl